HOLD program je deo HOPS-a
          
prva instalacija
Sa ovog linka možete preuzeti instalacioni fajl koji će na vašem računaru instalirati poslednju verziju programa i izvršiti potrebna podešavanja sistema.
Za pravilno instaliranje i korišćenje programa dovoljno je da pratite instalacionu proceduru.


update
Ako na vašem računaru već postoji instaliran HOLD program, pri objavi nove verzije program će ponuditi ažuriranje verzije na vašem računaru.