HOLD program je deo HOPS-a
hold

HARDoffice

lični dohoci
bivši program PLATE
HOLD (obračun zarada) je razvijan na osnovama nekadašnjeg programa PLATE. Sada unapredjen, dopunjen novim mogućno stima, HOLD se izvršava u grafičkom okruženju i ne obavezuje vas da dodatno ulažete u nove-moćne računare.
Višegodišnje iskustvo i naše reference su potvrda kvaliteta i obaveza za stalnim usavršavanjem.